Ładowanie strony ...  Home
Stomatologia
Stomatologia
Diagnostyka
Diagnostyka
Kardiologia
Kardiologia
Ortopedia
Ortopedia
Radiologia USG
Badania USG
Gastroenterologia
Gastrologia
Onkologia
Onkologia
Fizjoterapia
Fizjoterapia
Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo
Pozostałe strony
Więcej ...
Kontakt
Kontakt
Facebook
Kowalikowie MED

Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej

Szanowni Państwo udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne.

Dokumentacja może być udostępniona:
  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku; 
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; 
  • na informatycznym nośniku danych. 

PAMIĘTAJ! Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie przez Ciebie upoważnionej.

WAŻNE! Pierwsza kopia dokumentacji jest wydawana nieodpłatnie.

Przy następnym udostępnieniu tych samych dokumentów placówka medyczna będzie mogła pobrać stosowną opłatę.